Generalforsamling 2023

Der afholdes ordinær generalforsamling i Øster Tørslev Cykelmotion

Torsdag d. 26/1 2023 kl. 19.00 på Dalbyover Kro.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

På valg til bestyrelsen er: Christian Nielsen – modtager ikke genvalg. Kim Sørensen – modtager ikke genvalg og Henning Rasmussen – modtager ikke genvalg

Suppleant: Ole Kannegaard – modtager genvalg. Desuden er revisor Ole Reher og revisor suppleant Vagn Johannesen også på valg.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt senest 7 dage før.

Mød op og gør din indflydelse gældende.

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen i Øster Tørslev Cykelmotion.

Bestyrelsen i ØTC ser fra d. 26. januar 2023 således ud:

Heino Holt Rasmussen, Lars Jørgensen, Anders Fregerslev, Karsten Krogh Pedersen og Niels Christensen.

Ved det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde d. 31. januar 2023, blev bestyrelsen konstitueret som følger:

Formand: Heino Holt Rasmussen

Næstformand: Lars Jørgensen

Best. medlem: Karsten Krogh Pedersen

Best. medlem: Anders Fregerslev

Best. medlem Niels Christensen

Som kasserer (udenfor bestyrelsen) er valgt : Henning Rasmussen

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close