Generalforsamling 2023

Der afholdes ordinær generalforsamling i Øster Tørslev Cykelmotion

Torsdag d. 26/1 2023 kl. 19.00 på Dalbyover Kro.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

På valg til bestyrelsen er: Christian Nielsen – modtager ikke genvalg. Kim Sørensen – modtager ikke genvalg og Henning Rasmussen – modtager ikke genvalg

Suppleant: Ole Kannegaard – modtager genvalg. Desuden er revisor Ole Reher og revisor suppleant Vagn Johannesen også på valg.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt senest 7 dage før.

Mød op og gør din indflydelse gældende.

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen i Øster Tørslev Cykelmotion.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close