Generalforsamling 2022

Der afholdes ordinær generalforsamling i Øster Tørslev Cykelmotion

Torsdag d. 27/1 2022 kl. 19.00 på Dalbyover Kro.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

På valg i år er: Bestyrelsesmedlem: Lars Steffensen – modtager ikke genvalg. Bestyrelsesmedlem: Henrik Drægert – modtager ikke genvalg.

Suppleant: Der skal vælges en ny.  Desuden er revisor Ole Reher og revisor suppleant Vagn Johannesen også på valg.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt senest 7 dage før.

Mød op og gør din indflydelse gældende.

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen i Øster Tørslev Cykelmotion

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close