Velkommen

Velkommen til Øster Tørslev Cykelmotion. Vi er en cykelklub nær Randers, nærmere bestemt nordøst  for Randers, i de smukke omgivelser ved Randers Fjord.

Vi er en gruppe af mennesker i alle aldre, som elsker at cykle. Vi kører både på Racer og Mtb, og vi har til sæsonen 2014 fået vores eget lokale spor.
Vi er en motionsklub og vi vægter det sociale aspekt højt. Vi tager vores forpligtigelse som bredeklub seriøst, men det betyder ikke, at der ikke også bliver kørt stærkt af nogle medlemmer.

Kursus: “Go Stil”

Fra bestyrelsens side er det vigtigt, hvordan vi agerer både på landevejen og i skoven. Derfor vil vi gerne invitere dig til “go stil” kursus den 1 april. 

Afhængig af deltagerantal finder kurset sted enten i Ommersysselhallens Cafeteria eller i klublokalet.

Kurset er fra kl. 9.00 – 12.30, hvor ØTC er vært ved et rundstykke samt te og kaffe. Efterfølgende går kurset i gang, hvor det er en repræsentant fra DGI der tager styringen.

FORMÅLET MED KURSET:

At etablere viden og forståelse om, hvordan vi igennem vores adfærd i trafikken kan være medvirkende til at forbedre sikkerheden og adfærden mellem cyklisterne og øvrige medtrafikanter.

Indhold for kurset:

  • Årsager, der udløser vejvrede hos bilister og cyklister.
  • Hvordan kan vi imødekomme årsagerne til vejvrede?
  • Færdselslovens § 49, Særlige regler for cykler.
  • Køreteknik, tegn og kommunikation.
  • Holdstørrelse.
  • Klubbens køre- og sikkerhedsregler.
  • Forhold ved uheld.

Link Til yderligere Info: HER

Senest tilmelding skal ske senest torsdag d. 30/3 kl. 20.00 på mail: o.kannegaard@gmail.com, SMS: 51249471 eller Facebook under “Begivenheder”

Bestyrelsen i ØTC

Nytårsappel 2017

Så starter den nye sæson op igen…..

Der afholdes Nytårsappel for alle nuværende og kommende medlemmer,

Søndag den 26/3 kl. 10.00

Der er afgang fra Ommersysselhallen, hvor vi deles os op efter niveau og cykel.

ALLE slags cykler er velkomne. HUSK Cykelhjelm!!!

Turen afsluttes på Dalbyover Kro, hvor ØTC er vært ved en gang suppe og øl eller vand.

Efterfølgende vil bestyrelsen præsentere de nye tanker og idéer til den nye sæson.

Ligeledes hører vi gerne fra jer, hvis I har spørgsmål.

Vi håber på et stort fremmøde og en hyggelig formiddag.

Nye og gamle medlemmer er velkomne.

Bestyrelsen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Hej allesammen

Hermed indkaldes der til ordinær generalforsamling i Øster Tørslev Cykelmotion
Torsdag d. 26/1 2017 kl. 19.00 på Dalbyover Kro.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
På valg i år er Henning Rasmussen, Christian Nielsen, Klaus Jensen og Carl Erik Hjortshøj.
Alle klubbens medlemmer har fået invitation på mail, hvori vedtægter og yderligere info er vedhæftet.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 7 dage før.
NB: Husk at du skal have indbetalt kontingent for sæsonen for at være stemmeberettiget.

Med Venlig Hilsen

Bestyrelsen i Øster Tørslev Cykelmotion

Året mindepokal

Hej Allesammen

Henning Rasmussen er tildelt prisen som Årets ØTC-medlem 2016 / Aage Bachs mindepokal.

Pokalen tildeles, et medlem der i det forgangne år, på den ene eller anden måde har udmærket sig ved, at gøre en særlig indsats, hvilket både kan være sportsligt og socialt.

Til de nye medlemmer var Aage Bachs én af de personer der var med til at stifte Øster Tørslev Cykelmotion i 2009. Aage nåede desværre aldrig, at køre i vores første klubtøj, da han desværre gik bort i al for tidlig en alder.

Henning har ydet en kæmpe træningsindsats og været repræsenteret til de fleste klubtræninger i år. Henning har i år kørt mere end 7000 km i år og gennemført La Marmotte i Frankrig fem gange.

Henning har i flere år siddet i bestyrelsen som kassér i ØTC. Henning gør intet halvt og er ekstrem omhyggelig med alt hvad han beskæftiger sig med.

Han gør mange ting i det daglige i klubben- og medlemmers interesse som ikke umiddelbart bemærkes i dagligdagen men som er en nødvendighed for at vores lille forening fungerer.

Hennings store arbejde i klubben skyldes ikke kun hans bestyrelsespost. Han er også én af klubbens “Tordenskjolds soldater” og mange ildsjæle.

Henning er et eksempel på at alder kun er et tal og er et forbillede for mange af klubbens medlemmer.

Endnu engang tillykke med prisen.

Bestyrelsen i Øster Tørslev Cykelmotion

henning mod toppen

Kronseløbet

I forbindelse med IF Fjordens 50 års Jubilæums- og sommerfest afholder Øster Tørslev Cykelmotion, IF Fjorden og Sparekassen Kronjylland, ”Kronseløbet 2016”, hvor der køres penge ind til begge foreninger og deres aktiviteter.

Alle deltagere skal lave en kontrakt for at deltage. Deltagerne kan enten selv finde sponsorer, som så bidrager med x antal kr. pr. kilometer deltagerne tilbagelægger, eller de kan selv afgive et engangsbeløb på minimum 50 kr. for at deltage uden sponsorer.

Link til kontrakten findes her: Kontrakt